Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE China Great Wall Quality Magnetic levitation display 2020-01-03 ~ Đã xác minh
CE CE China Great Wall Quality Magnetic levitation shoe display stand 2020-12-08 ~ Đã xác minh
CE CE China Great Wall Quality Magnetic levitation shoe display stand 2020-12-08 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS China Great Wall Quality Magnetic levitation shoe display stand 2020-12-08 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
JINTUOJIE 29455741 JINTUOJIE Rubber & Plastics>>Plastic Products>>Plastic Sheets 2019-01-06 ~ 2029-01-06 Đã xác minh
JINTUOJIE 29449445 JINTUOJIE Commercial Service Equipment>>Advertising Equipment>>Display Racks 2019-01-06 ~ 2029-01-06 Đã xác minh
JINTUOJIE 29460283 JINTUOJIE Security>>Access Control Systems & Products>>Smart Security Devices 2019-01-16 ~ 2029-01-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này